Αποποίηση ευθυνών

Κάτοχος και δημιουργός του διαδικτυακού τόπου : IPOREX SA

  1. Το περιεχόμενο (πληροφορίες, επικοινωνία και φωτογραφίες) παρέχονται από την IPOREX SA και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα;. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, χωρίς εξουσιοδοτημένη έγγραφη συγκατάθεση.
  2. Η IPOREX SA καταβάλλει μία συνεχή προσπάθεια να ενημερώνει σε τακτική βάση το περιχόμενο του διαδικτυακού τόπου, χωρίς παρόλα αυτά να είναι υπεύθυνη για πληροφορίες που λείπουν, ή για πληροφορίες που είναι λανθασμένες.
  3. Η IPOREX SA δεν αναλαμβάνει καμία υπευθυνότητα για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη και ειδικότερα για αυτές τις πληροφορίες που δημοσιεύονται απευθείας στο διαδίκτυο, ή για αυτές που συμπλρώνονται από πελάτες.
  4. Οι πελάτες εξουσιοδοτούν την IPOREX SA να δημοσιεύσει πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες στον διαδικτυακό τόπο www.organic-bio.com.
  5. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι διαθέσιμη σε όλους.