Ενημερώθηκε πρόσφατα: SANABIO GMBH (Προφίλ), CLEARSPRING LTD (Προφίλ), FISMER LECITHIN GMBH (Προφίλ), CALCONUT (Πιστοποιητικό), SANABIO GMBH (Πιστοποιητικό), NATURALIN BIO-RESOURCES CO LTD (Πιστοποιητικό)