Juridische kennisgeving

Eigenaar en maker van de site : IPOREX SA

  1. De inhoud (informatie, communicatie en beelden) is verstrekt door IPOREX SA en beschermd door auteursrechten;. Zonder gemachtigde geschreven toestemming kan de bevatte informatie op de website niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  2. IPOREX SA spant zich in de inhoud van de website regelmatig bij te werken, IPOREX SA is echter niet verantwoordelijk voor gemiste of valse informatie.
  3. IPOREX SA neemt geen verantwoordlijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie gegeven door de klanten, in het bijzonder, direct op de website gepubliceerde informatie of de ingevulde informatie van de klanten.
  4. De klanten machtigen IPOREX SA informatie te publiceren op de website www.organic-bio.com.
  5. Toegang tot de informatie is beschikbaar voor allen.