Σύστημα Ταχυδρομείου

Οι λειτουργίες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες περιλαμβάνονται στις αποκλειστικές μας υπηρεσίες: Για παράδειγμα είστε πωλητής καφέ. Υπάρχουν 184 αγοραστές καφέ οι οποίοι είναι συνδρομητές στον κατάλογο μας. Εάν αλλάξετε κάτι (τιμή, συσκευασία, ποιότητα, κλπ.) στις λεπτομέρειες του προιόντος σας, οι πληροφορίες οι σχετικές με αυτή την αλλαγή θα αποθηκευθούν. Το σύστημα επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση με τις αλλαγές, κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι 184 αγοραστές καφέ θα παραλάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με σύνδεσμο στο προφίλ της εταιρίας σας και με μία σημείωση για την αλλαγή σας.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν είστε αγοραστής καφέ και κακάο, θα παραλάβετε μόνον ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αφορά αλλαγές σχετικές και με τα δύο προιόντα.

Το σύστημα αυτό εγγυάται ότι όλοι οι πελάτες παραλαμβάνουν όχι περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) την ημέρα και με πραγματικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν μόνον τα προιόντα τους. Το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξοικονομεί χρόνο, τον οποίο μπορείτε να αφιερώσετε στην αναζήτηση νέων εμπορικών ευκαιριών που υπάρχουν στον κατάλογο μας.