Ευκαιρίες απασχόλησης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για την προώθηση του διαδικυακού μας τόπου και για να αποκτήσουμε νέους πελάτες, αναζητούμε στην παρούσα φάση αντιπροσώπους. Θα έχετε απόλυτη αυτονομία, καθόσον θα εργάζεσθε από το σπίτι και θα έχετε ένα ευέλικτο ωράριο.Θα αμοίβεστε ανάλογα της απόδοσης σας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παροτρύνονται να αποστείλλουν το αρχείο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@organic-bio.com