Varför du bör prenumerera

Iporex Ltd. är ett privatägt företag med dess högkvarter i Genéve, Schweiz. Det startades år 1990 och är aktivt i kommers- och servicesektorn.

År 2000, gjordes en CD av organiska producenter genom användning av interna databaser. Under de följande åren, gjordes denna information fritt tillgänglig på internet, och kompletterades med nya data.

Målet med vår katalog är att producenterna och köparna ska komma närmare varandra för att bidra till spridningen av organisk produktion, så väl som uppmuntra hållbar utveckling. Databasen innehåller mer än 2000 produktgrupper och mer än 14000 adresser av producenter, grossister, återförsäljare, certifieringsföretag och organisationer som aktivt uppmuntrar organisk produktion. Lagt till detta, inkluderar databasen nyheter från viktiga organiska organisationer och ger ett schema bestående av mer än 50 mässor.

Via vår hemsida översatt till 16 språk (Arabiska, Engelska, Franska, Grekiska, Holländska, Italienska, Japanska, Kinesiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska, Tjeckiska, Turkiska och Tyska), hoppas vi reducera språkbarriärer och underlätta för olika användare att ta kontakt med varandra.

Denna hemsida måste fortsätta vara aktuell och uppdaterad. Vi vill därför tacka alla som är snälla nog att delge oss deras åsikt, råd och förslag för förbättringen av informationen funnen på vår hemsida.

Iporex Ltd. är medlem av IFOAM sedan år 2000 och deltog två gånger i BioFach-mässan.

Videopresentation    Information för abonnenter    Kontakt