AZIENDA AGRICOLA CAMPOBASSO MARCO

公司名称 AZIENDA AGRICOLA CAMPOBASSO MARCO
地址 Via Toniolo, 38 
邮编 74019 
城市 PALAGIANO - PUGLIA 
地区 PUGLIA - Taranto 
国家 意大利 
电话 +39 348 6099685 
传真 +39 099 8430244 
E-mail info@tenutadilagodanice.it 
www  
服务 交易
公众邮购订单
出口
批发商中间人
生产
零售商
证书 CCPB SRL  - 公司认证 CCPB SRL  (43
公司证书  
Registration No.
链接到证书 www.tenutadilagodanice.it/Certificato-Conform..pdf 
有机认证标签 EU ORGANIC BIO LOGO 
公司规模 25 ettari 
成立时间 2001 
联系人 先生 Marco Campobasso 
售卖产品 水果
水果 > 柑橘类水果
水果 > 橙
水果 > 橘
购买产品
产品的服务提供商
公司介绍   
  

登录和编辑 您的公司信息.