Ενημερώθηκε πρόσφατα: PROFINEX FOOD S.R.O. (Προφίλ), CALCONUT (Προφίλ), NATUR GOLD EUROPE KFT. (Προφίλ), CALCONUT (Πιστοποιητικό), SANABIO GMBH (Πιστοποιητικό), NATURALIN BIO-RESOURCES CO LTD (Πιστοποιητικό)